Keletą patys sukūrėm, lol, keletą atsiuntė tauta

2011-08-12
|
Kaimas.
Sėdi senis pakritęs priešais pečių.
Ateina babulka.
Rauktas sijonas, po apačia nieko (kam kaime triusikai?), pasilenkia prie
pečiaus.
Žiūri diedas: matosi bobutės nuogas kopūstas.
Diedas ir sako:
-Motin, slėpk savo kapines...
Babulka nepasimetus atkerta diedui:
-Žinai, po mano kapines dar pasivaikščiot galima, o tavo lavonas jau niekada
neprisikels....
 


Estų muitininkas prieina prie Audi "Quattro", kurioje susigrūdę sėdi penki bičiukai.
- Aaaudi kvaaatro. Jūs peenkti. Vienas turi išliiipti.
Bičai susinervinę:
- Tu ką? Kur išlipti? Kodėl? Prie ko čia keleivių skaičius?
- Nieeko nežinau. Vienas turi išliiipti.
- Tu ką, kvailokas gal? Pakviesk viršininką!
- Viršininkas uužimtas. Suuunkus atvejis - Fiat Uno. Važiuoja trise.
 


* Mokytoja:
- Petriuk, kiek bus penki plius penki?
- Vienuolika.
- Petriuk, ištrauk rankas iš kišenių, kai skaičiuoji.
 


* Naujasis lietuvis suvažinėjo mentą. Žiūri - netoliese kapinės, tad įsimetė į bagažinę ir nuvežė. Duoda sargui 100$:
- Būk žmogus, pakask draugą, mes neturime laiko laidotuvėms.
Sargas patenkintas užkasinėja mentą, o naujasis lietuvis važiuodamas nuolat atsisukinėja, žiūri, ar tikrai užkasa. Taip ir nepastebi, kaip ant kelio iššoka kitas mentas ir ima stabdyti. Suvažinėja ir tą. Ką darysi, įsimeta į bagažinę ir vėl veža į kapines. Žiūri - sargas jau guli, "Tornado" ragauja.
- Agirdž, gaidy, kaip lavoną užkasei, jei atgal išlindo?
Sargas tik atsiprašinėja. Lietuvis duoda dar 100$ ir liepia užkasti normaliai. Sargas patenkintas užkasinėja. O tuo metu ant kalno du mentai budėjo - vyresnysis ir eilinis. Vyresnysis, žiūrėdamas pro žiūronus, sako eiliniui:
- Ei, ko ta mašina pirmyn atgal po kapines važinėja? Varyk pažiūrėti.
Mentas nuvaro į kapines - ramu. Galvoja, reik sargo paklausti. Užeina į namelį - o tas jau miega ištvarkęs savo "Tornado". Mentas žadina:
- Ar girdi, kas vyksta, ko ta mašina čia pirmyn atgal važinėja?
Sargas tik atmerkia akis ir stvėręs kastuvą vožia mentui per galvą: - Tu bl** šiandien apsiraminsi ar ne?!
 


* Gimdymo namai. Kiemas. Įrieda prašmatnus džipas, sustoja. Išlipa vairuotojas, atidaro dureles - ten išsirita auksu apsikarstęs rytų tautybės pilietis. Žieduotose rankose - puokštė gėlių ir šampanas. Pilietis atikrenkšia ir plėšia iš visų plaučių:
- Z A J A B A L A !!!
Tylu, kur ne kur iš gimdymo namų langų kyštelna sumišusios gimdyvės.
- Z A J A B A L A !!!
Sumišusių gimdyvių x 2. Vairuotojas susinepatoginęs tyliai:
- Pone Ivanovičiau, ne "zajabala", o Izabela...
 


* Tėvas, išeidamas iš namų, sako Petriukui:
- Petriuk, jei kas nors atsitiks skambink.
Už 10 minučių skambina Petriukas tėčiui ir sako:
- Tėti, katinas prikakojo. Ką daryt?
Tėvas atsako:
- Tai išvalyk.
Už 10 minučių vėl Petriukas skambina ir sako:
- Tėti, pas mamą kažkoks dėdė atėjo ir kelnes maunasi. Jei ir jis prikakos, aš nevalysiu!
 


* Kodėl moterys prabudusios krapštosi akis?
Nes neturi kiaušinių.
 


** Vyrų vienuolyne atsirado jaunas naujokas ir paskyrė jį prie darbo senus manuskriptus ranka perrašinėti. Padirbėjęs ten kokią savaitę, atėjo jis sykį pas vienuolyno vyresnįjį:
- Tėveli, aš pastebėjau kad visi broliai perrašinėja manuskriptus ne iš originalų, bet iš senesnių kopijų. O jei kuris iš jų padarys klaidą, ji pasiliks raštuose amžiams!
Abatas ir sako:
- Mes originalus labai saugome, nes pats pagalvok - pergamentams po kelis tūkstančius metų. Menkiausia klaida gali padaryti nepataisomą žalą!
Ilgai juodu ginčijosi, bet galiausiai vyresnysis nusileido ir pasiuntė jaunesnį brolį į archyvą, kur buvo saugomi originalai. Tas nusileido į požemį, kur buvo saugomi dokumentai ir... dingo! Po savaitės sunerimę vienuoliai nusileidžia jo ieškoti, o tas, vargšelis, daužo galva į stalą ir šaukia:
- Ne, ne, ne!!!
- Broli, kas nutiko? - Klausia jo vienuoliai.
Tas pakelia į juos beprotiškai blizgančias akis ir sušnibžda:
- "Celebrate"! Originale buvo parašyta "Celebrate" o ne "Celibate"!
 


** Aš niekada nesupratau, kodėl skiriasi vyrų ir moterų seksualiniai poreikiai. Aš niekada nesupratau tų Marso ir Veneros istorijų. Ir kodėl mes,vyrai, visada galvojam galva, o moterys širdimi - to irgi niekada nesuprasdavau... Vieną naktį, praeitą savaitę, aš ir mano žmona nuėjome į lovą. Tai va, vos tik pradėjome laisviau jaustis ir atsipalaiduoti, kaip tik TUO metu ji pasakė:
"Man atrodo, dabar aš neturiu jokio noro, aš tik norėčiau, kad tu mane stipriai apkabintum". Aš pasakiau: "Ką?!" Ir tada ji pasakė žodžius, kurių bijo kiekvienas šios planetos vyras: "Tu negali suprasti mano, kaip moters, emocinių poreikių".
Aš pradėjau galvoti, kad esu netikęs vyras. Galų gale supratau, kad šią naktį nieko nebus ir užmigau. Kitą šeštadienį mes nuėjome kartu apsipirkti. Didžiuliame prekybos centre mano žmona susirado tris sukneles, kurios jai patiko. Kol ji jas matavosi, aš nuėjau apsidairyti. Kai grįžau, ji vis dar nebuvo nusprendusi, kurią norėtų pirkti. Taigi... Aš pasiūliau jai pasiimti visas tris. Ji užsiminė, kad dabar prie jų jai reikėtų poros tinkamų batų. Aš jai pasakiau, kad tai būtų visai gera idėja. Viskas baigėsi tuo, kad mes dar nuėjome į juvelyrinę ir išsirinkome kelis deimantinius auskarus. Ji buvo tokia laiminga ir susijaudinusi! Ji greičiausiai galvojo, kad aš išprotėjau, bet neatrodė, kad tai ją gąsdintų ar keltų nerimą. Manau, kad ji norėjo mane patikrinti, kai pasiūlė prie viso to suklaidinau, kai tam kuo nuolankiausiai pritariau. Ji buvo beveik seksualiai susijaudinusi. Būtumėt matę jos veidą, kai ji pasakė:
"Gal einame į kasą susimokėti?"
Man nebuvo taip lengva susikaupti ir paprieštarauti:
"Ne, brangioji, aš kažkaip praradau norą visa tai pirkti".
Būtumėt jūs matę jos veidą! Ji išbalo kaip kreida. Aš dar pridūriau:
"Aš tik norėčiau, kad tu mane stipriai apkabintum".
Tą akimirką, kai ji į mane pažiūrėjo, lyg būtų norėjusi mane užmušti, dar spėjau pasiskųsti:
"Tu negali suprasti mano, kaip vyro, finansinių poreikių".
Man atrodo, kad po 5 metų vėl bus gero sekso, o gal... Ach dar! Koks vis dėlto saldus yra kerštas...
 


** Moteris guli lovoje su meilužiu. Staiga pasigirsta durų skambutis. Ji supranta, kad grįžo vyras ir nevilties akimirkoje sušunka:
- Dieve, padaryk taip, kad jis nieko nepastebėtų!!!
Prasiskiria debesys ir Dievas sako:
- Gerai, aš taip padarysiu, bet tu mirsi nuo vandens.
Ji atsako:
- Gerai!
Praeina metai, du. Moteris nesimaudo, prausiasi tik po dušu, stengiasi visomis galimybėmis vengti vandens. Praeina trys metai ir ji netikėtai išlošia kelionę-kruizą laivu po jūrą. Paabejojo, paabejojo, ir nusprendė plaukti. Plaukia ji prabangiame laineryje, staiga naktį prasideda audra, visi panikoje, laivas skęsta. Ji vėl nevilties akimirkoje sušunka:
- Dieve, tu gi negali dėl manęs vienos paskandinti visą laivą!
Prasiskiria debesys ir pasigirsta balsas:
- AŠ JUS, K**VAS, Į ŠITĄ LAIVĄ TRIS METUS RINKAU!!!
 


** Pora vaikinų užkalbina dvi merginas:
- Labas vakaras, panelės, gal galima su jumis susipažinti?
- Mes su tokiais išsigimėliais nebendraujame!
- Hmm... Panelės, o gal norėtumėte sūrio?
- Ne!
- O gal visgi norėtumėte? Bent gabalėlį?
- Nenorėtumėme!
- Keista... Tokios žiurkės, o sūrio nenori...
 


** Sporto klubo vyrų drabužinėje įkyriai skamba kažkieno mobilusis telefonas. Galop vienas vyriškis įjungia laisvų rankų režimą:
- Klausau...
Moteris:
- Brangusis, čia aš. Tu klube?
Vyras:
- Taip.
Moteris:
- Užėjau į vieną parduotuvę ir, žinai, radau tokį puikų odinį paltuką. Ir tik 1000 eurų! Ar galiu jį nusipirkti?
Vyras:
- Na, jei jau taip nori, pirk. Po poros minučių vėl suskamba mobilusis. Moteris:
- Dar buvau užsukusi į Mersedesų saloną. Kokie puikūs naujieji modeliai! Vienas man ypač patiko.
Vyras: -
Kiek?
Moteris:
- 60 000 eurų.
Vyras:
- Gerai, bet už tą kainą kad man būtų visi privalumai.
Dar po minutės vėl sučirškia skambutis.
Moteris:
- Tu - nuostabus! Ir dar... atsimeni, mes buvo nužiūrėję tokį namą? Tai va, jis vėl parduodamas. Jie prašo 950 000 eurų.
Vyras:
- Na, gali pasiūlyti jiems 900000.
Moteris:
- Gerai. Pasimatysim vėliau. Myliu!
Vyras:
- Iki.
Vyriškis išjungia telefoną. Aplinkui stovintys vyrai nustebę susižvalgo. Vyriškis:
- Gal kas žino, kieno čia telefonas?..
 


* - Atsiuntė Xyven.
** - Atsiuntė Eva.
3
38
Savaitės LOL'as
Kabinimo meistro atsitraukimas
Aplankom draugus
Mėnesio populiariausi
LOL.lt Facebook'e
Panašūs lol`ai
Daugiau panašių lol`ų
lol.lt © 2024

Informacija: [email protected]

Privatumo politika

All Media Digital
AMD logotipas
Ši svetainė talpinama