Laivai, kaip ir žmonės, taip pat gali turėti amžino poilsio vietą. Vienas tokių kapinynų – Rosvilyje, Staten'o saloje, Niujorke. Čia atgula patys įvairiausi laivai – skirtingo dydžio, amžiaus, paskirties, plaukioję įvairiausiose vandenyse. Kapinyno „gyventojai“ nuolat keičiasi – senbūviai yra sukapojami, savo vietą druskingame vandynyje užleisdami naujokams. 
 
Pasigrožėkite šių milžiniškų rūdžių skulptūrų didybe.