8 kilometrai į pietus nuo San Francisko rasite pakrantės iškyšulį vadinamą „Velnio šlaitais“ ir ant jo kybantį bunkerį. 
Šis bunkeris buvo San Francisko uosto gynybos dalis Antrojo pasaulinio karo metais - prieš atsirandant radarams kariškiai žiūronų pagalba stebėdavo laivus jūroje. 1983 metais bunkeris parduotas privačiam savininkui. Dabar jis gerokai aprūdijęs.